GAIA - Gifted Adult's Inventory of Aspergerisms

Gifted Adult's Inventory of Aspergerisms

© 2000 Paul Cooijmans

Introductie

GAIA onderzoekt Aspergoïde trekken in intelligente volwassenen. Bepaal uw puntenaantal hieronder. Klik elk item aan waarvan u vindt dat het op van toepassing is.

Meer informatie over het Asperger-syndroom is elders te vinden. Deze vragenlijst richt zich speciaal op de combinatie van Asperger met hogere intelligentie. Een diagnose kan niet gesteld worden op basis van een vragenlijst alleen, maar vereist ook gesprekken met en observatie van de persoon in kwestie. Hoewel GAIA oorspronkelijk bedoeld was om Aspergertrekken te detecteren, meet de test ook een meer algemene dispositie voor psychiatrische stoornissen. Uw GAIA-puntenaantal is een zeer krachtige indicator van afwijkendheid.

De vragenlijst

 1. Schrijft klachtenbrieven naar autoriteiten, bedrijven, instellingen e.d.
 2. Leest volledige handleiding alvorens apparaat in gebruik te nemen
 3. Hevig gepest op school
 4. Weinig of geen gelaatsexpressie
 5. Niet goed in staat andermans gelaatsexpressie te lezen
 6. Vlakke of monotone stem
 7. Starre dag- of weekindeling (terugkerende patronen)
 8. Sterke interesse in zeer specifieke onderwerpen (hetzij wetenschappelijk, occult of triviaal)
 9. Weinig gevoelig voor non-verbale signalen en sociale codes
 10. Werkzaam onder zijn/haar eigenlijke begaafdheidsniveau
 11. Onbevredigend arbeidsverleden
 12. Nooit een vaste baan gehad
 13. Sociale isolatie
 14. Opgeleid onder zijn/haar eigenlijke aanlegniveau
 15. Nooit getrouwd
 16. Nooit een amoureuze relatie gehad
 17. Nog maagd
 18. Fetisjisme
 19. Leest naslagwerken van A tot Z
 20. Motorische onhandigheid
 21. "Praat te veel"
 22. "Praat te weinig"
 23. Weinig of slechte "sociale vaardigheden"
 24. Maakt weinig oogcontact
 25. Verlegen
 26. Eenzijdige eetgewoonten
 27. In staat tot langdurig stug doorwerken aan een zware taak
 28. Savant
 29. Niet serieus genomen in mondelinge gesprekken
 30. Neurotische gewoontes of tics
 31. Heeft de diagnose schizofrenie
 32. Heeft de diagnose obsessief-compulsieve stoornis
 33. Heeft enige persoonlijkheidstoornis als diagnose
 34. Zeer eerlijk
 35. Ongewone of (voor mannen) te hoge stem
 36. Niet emotioneel
 37. Zeer gevoelig voor kritiek
 38. Weinig "gezond verstand"
 39. Gebeten door honden
 40. A-ritmische spraak of abnormaal spraakritme
 41. Gepest door kinderen als volwassene
 42. Onhandige of overdreven gebaren bij het praten
 43. Ten onrechte gestraft op school
 44. Perfectionist
 45. Doodsverlangen of zelfmoordgedachten
 46. Eetstoornis (zoals anorexia)
 47. Depressief of gebruikt anti-depressiva
 48. Meer gehecht aan dieren of dingen dan aan mensen
 49. Gebruikt kalmerende middelen
 50. Drugsverslaafd
 51. Dakloos
 52. Slaapproblemen
 53. Stijf en te formeel in sociale situaties
 54. Overgevoelig voor bepaalde geluiden

Raadpleeg het statistisch verslag voor vergelijking en verdere informatie. Als u ook andere door Paul Cooijmans nagekeken persoonlijkheid- of intelligentietests heeft afgelegd, wordt het op prijs gesteld als u hem op de hoogte stelt van uw GAIA-puntenaantal (merk a.u.b. de voorwaarde in die zin op).

Meer over het Asperger-syndroom en persoonlijkheidtests