Composities

Voor de eeuwigheid werkend zijn inkt en papier dringender dan haast. Hoe troostend is de zekerheid dat, als ik voor elke duizend gehuichelde noten van anderen één waarachtige schrijf, die van mij als enige blijft. (Paul Cooijmans)

Paul Cooijmans wordt geboren in 1965 te Lieshout, Nederland. Hoewel zijn affiniteit als kind bij zaken als theoretische natuurkunde, kosmologie en scheikunde ligt, begint hij rond zijn vijftiende als autodidact te componeren en gitaar te spelen. Ondanks die jonge leeftijd kent zijn werk vanaf het begin een atmosfeer van extreme soberheid en ascese, soms bewolkt door absurdistische verdichtsels. Een zuiver en absoluut waarheidbesef is de stuwende en bindende kracht in al wat hij doet; voorbij de muzikale waarnemingshorizon sublimeert dit zich in het schrijven van verhalen — naast een compositieprijs werd een literatuurprijs zijn deel — en het ontwikkelen van intelligentietests, waarmee hij een nieuw literair genre geconcipieerd heeft.

Van 1986 tot 1993 studeert Paul Cooijmans compositie en gitaar (beide als hoofdvak) aan het Brabants Conservatorium. In die periode ontdekt hij een methode om muzikale structuren te vertalen in geometrische objecten, waarbij de intuïtieve luisterervaring in een formeel getallenspel behouden blijft. Niet voor decennia zullen de implicaties hiervan door meer dan enkelen begrepen worden, zo voorspelt deze hyperindividualistische rekenmeester, wiens bewustzijn de toonruimte vult en onbarmhartig de sensitieve waarnemer verkilt; tot in het merg.

De lijst van composities kan men hier vinden.