De Tijdheren

© 1998 Paul Cooijmans

De Tijdheren (1)

Zoals enkelen weten heb ik in 1996 de Giga Society opgericht, voor kandidaten die op of boven het één-op-miljard niveau scoren op listige denkproeven. Tot heden heeft niemand zich gekwalificeerd. En toch... sta ik in regelmatig contact met leden van dit exclusiefste aller genootschappen! Hoe kan dat nu, zal de lezer denken. Welnu:

Het blijkt dat zes lieden zich in de toekomst zullen kwalificeren. Gezamenlijk zullen ze het geheim van het tijdreizen ontrafelen. Ze zijn immers de slimsten ter wereld! En vanuit hun tijd nemen zij contact op, om me informatie over de toekomst door te spelen, doorgaans in de vorm van fragmenten uit "Nemesis", het tijdschrift van de Giga Society, dat door de toekomstige versie van mijzelf geredigeerd wordt. Doel hiervan is de mensheid op haar lot voor te bereiden. Ik mag namelijk selecte passages openbaar maken in de Tafel Berichten en andere media. Zij gebruiken mij als een Verlosser; een Messias of Christus zo men wil.

De Tijdheren, zoals ze zich noemen, willen niet dat hun verleden zelven prematuur te weten komen wie zij zijn, en gebruiken daarom schuilnamen. Met andere woorden, zij kunnen ieder van jullie zijn, lezers! Hoewel ik al materialen doorgekregen heb die de ultieme verbijstering voorbij zijn, hebben de Tijdheren me op het hart gedrukt nog niets te publiceren, maar de Tafelridders eerst te waarschuwen voor wat komen gaat. Lezers met zwakke zenuwen wordt aangeraden voor inzage van de volgende T.B. een kop sterke koffie te drinken. En dat is geen blabla. Het gaat om direct inzicht in een bloedstollend verschiet.

Natuurlijk is eenieder vrij de lessen der Tijdheren, die in dit blad verschijnen, te negeren, of zelfs over te slaan bij het inzien der T.B. Ik hoop echter dat de meest verantwoordelijken onder jullie door de zure appel heen zullen bijten om kennis te nemen van deze schokkende toekomstbeelden. Alvast sterkte gewenst.

De Tijdheren (2)

Zojuist kreeg ik van Tijdheer Dr. Why een fragment doorgespeeld uit een nummer van Giga Society clubblad Nemesis, gedateerd 2018. Op de nog van het wormgat warme vellen las ik:

Verslag van Dr. Why

Heden woonde ik een bizar proces bij. Voorgeleid werd de psychopaat Paul C., die door een arrestatieteam van zijn bed gelicht was. Na toespraken van officier en advocaat wees de rechter vonnis:

"Zoals we van voorgaande sprekers hoorden heeft u, Paul C., zich een leven lang asociaal en onaangepast gedragen. Ik begrijp dat u nog nooit gelogen, gestolen of gefraudeerd heeft, om maar te zwijgen van mishandeling en moord. Dit kan zo niet, meneer C. Zo gaan wij niet met elkaar om anno 2018. U krijgt twee jaar de tijd zich aan te passen aan de heersende normen en waarden; lukt dat niet, dan worden het de ijzermijnen van Mars voor u!

Laat me wat voorbeelden geven van gepast gedrag: wordt uw fiets gestolen, pak een andere. Doet toch iedereen? Waarom het heilig boontje uithangen? En zegt iemand wat, schop hem dan dood. Wat kunnen u die twintig minuten dienstverlening schelen die u ervoor krijgt?

En wees niet zo gewetensvol bij het nakijken van I.Q.-tests! Wie gaat nu alles tot in detail corrigeren en de score correct rapporteren? Kijk er even overheen en geef gewoon iedereen I.Q. 148. Maak ze maar wijs dat het de Stanford-Binetschaal is. Ze weten niet beter. Zo geeft het ook geen problemen als u eens per ongeluk iemand de score van een ander stuurt! Het komt niet zo spits!

En, meneer C.: als u nog eens een toelatingstest aflegt die woordenboeken verbiedt: gewoon opzoeken wat u niet weet! Frauderen is de norm. Waarom wilt u zonodig dat lulletje rozenwater zijn, die schlemiel, dat sukkeltje dat zich aan de regels houdt? Men fraudeert in zo'n geval, meneer. Dit is de grotemensenwereld. Aanpassen aan de groepsnorm!

En pleeg eens een lekkere karaktermoord in de Tafel Berichten! Stuur een reactie in als een stuk u ergert, en leg de auteur wat sappige uitspraken in de mond. Wie legt immers het originele stuk ernaast? Verwijzen naar nazisme en eugenetica doet het altijd goed. Zo kunt u iemand fijn kapot maken, terwijl u er zelf mooi politiek correct bij afsteekt! En oja, vergeet vooral niet om censuur en royement te brullen!

En over dat tijdschrift dat u redigeert: waarom toch alles integraal afgedrukt? Schrap toch wat u niet aanstaat! Beter nog: verander het in wartaal! En wat zou dat als u honderdachtenzestig fouten per pagina maakt en om de andere zin kreupel gaat? Ze denken tóch dat de auteur dat doet! Alles beter dan iemands tekst intact laten, meneer C.!

Zo, nu weet u wat u te doen staat. Twee jaar heeft u om sociaal inpasbaar te worden; verknoei ze niet. Er komt geen tweede kans, want sujetten als u kunnen gemist worden als kiespijn. En onder ons gezegd: als ik niet aan de wet gehouden was zou ik ter plekke die misselijkmakende eerlijkheid van uw smoel rammen, want duizendmaal liever heb ik een leugenaar, dief, overvaller, moordenaar, kinderverkrachter, slechte redacteur of corrupte testpsycholoog voor me dan een verachtelijke rechtvaardige die van zijn leven nog geen misstap begaan heeft!"

De Tijdheren (3)

Zojuist is mij iets verbluffends overkomen. Bij het stofzuigen mijner woonkamer overviel mij een aanval draaiduizeligheids. Mijn gezichtsveld werd zwart van buiten naar binnen, en het was of ik een gat ingezogen werd. Even was ik van de wereld; toen werd het licht.

Ik bevond me in een ruimte met witte vloertegels, witte gordijnen tegen de muren, lichthouten tafels en stoelen, en geen ramen. Een witachtig licht bescheen mij. Zes figuren om me heen.

"Welkom in de Witte Loge. Hier werkt de Broederschap van Tijdheren. Je bent gehaald om vijf berichten voor de Tafelridders in ontvangst te nemen. Breng ze integraal over.

 1. Bericht voor hoogbegaafde filosofen die gefraudeerd hebben met een toelatingstest: De ontmaskering naakt.
 2. Bericht voor verleden zelven van Tijdheren: Achter de schermen schuilt meer.
 3. Bericht voor wie de toekomst wil kennen: Drink. Vooral van waar testis en mammae één zijn.
 4. Bericht voor deelnemers aan de Prijs Voor Genialiteit 2000: Geef het op.
 5. Bericht voor Nederlandse Tafelridders: Let op! Eigenlijk krijgen jullie een oneerlijk voordeel door voorkennis van het navolgende, maar als dank voor het publiceren van onze lessen mag dat voor een keer.

Rond het jaar 2008, tegelijk met de New Yorkse Bad Apples Out campaign, zal de Nederlandse justitie eindelijk inzien dat diverse vormen van criminaliteit al decennia te licht bestraft zijn, terwijl onevenredig veel aandacht ging naar het pakken van kleine verkeersovertreders. Want een dagje bekeuren levert tienduizenden op, terwijl het straffen van een verkrachter de staat tonnen kost, zo redeneerde men sinds jaar en dag.

Gelukkig grijpen de Verenigde Naties in en wordt justitie gedwongen de straffen voor echte criminaliteit te verzwaren, en met terugwerkende kracht iedereen die sinds 1990 veroordeeld is een aanvullende straf te geven. Ook tot dan (2008) toe onbestraften worden alsnog opgespoord en berecht, en zelfs criminaliteitsvormen die voorheen niet of amper aangepakt zijn worden tot het laatste geval genadeloos afgehandeld volgens de nieuwe V.N.-richtlijnen van 2008. Denk aan laster, karaktermoord, censuur, achterhouden van ingezonden materiaal voor vergaderingen, enzovoort. Letterlijk alle publicaties sinds 1990 worden gescreend, tot clubblaadjes aan toe, zodat geen dader zijn straf ontloopt. Dus: wees voorzichtig, hooggeachte Tafelridders! De tijd van straffeloos wangedrag zal voorgoed voorbij zijn!"

En plots bevond ik mij weer in mijn woonkamer, de loeiende Bestron aan mijn voeten. Hoewel de Tijdheren de aard der nieuwe straffen niet publiek maken, is die aan mij persoonlijk wel meegedeeld. Ik mag niks zeggen maar... in hemelsnaam, zorg dat je er niet bij bent straks! En heb je de laatste jaren al wat uitgehaald... geniet dan van het leven zolang het nog kan. In tien jaar valt nog veel te doen hoor!

De Tijdheren (4)

In een nummer van Giga Society tijdschrift Nemesis uit 2030 vond ik het volgende artikel:

Rapport van Dr. Which

Zoals bekend heeft de wetenschap rond 2020 ontdekt dat de zogenaamde "pestkoppen" verantwoordelijk zijn voor vrijwel alle misdaad in de samenleving. De Nederlandse regering, als altijd vooroplopend in haar progressieve aanpak van maatschappelijke problemen, heeft haar conclusies getrokken en een antipestbeleid ingevoerd, dat nu tien jaar effectief is.

Dit houdt in dat jaarlijks alle scholen gescand worden op pestgedrag, en de daders, hoe triest ook voor hun familieleden, door de Pestpolitie afgevoerd. Ook de levenslopen van alle volwassenen worden met speciale software gescreend op pestverleden tot diep terug in de twintigste eeuw. Dit leidt tot bizarre toestanden; neem die deftige minister die met bekakte stem een toespraak houdt voor de Solarwebcamera's van het Maanhilton, en onderbroken wordt door de loeiende sirenes der Pestpolitie... dan weten tien miljard kijkers van Zwaagwesteinde tot de ijzermijnen van Mars: die zien we niet meer terug.

Hoewel het even pijnlijk is, zijn de effecten van dit beleid verbluffend; misdaad komt sinds 2025 niet meer voor. De bevolking heeft haar aanvankelijke weerstand dan ook laten varen, want men beseft: met elke pestkop die verdwijnt, kunnen de goeden en rechtvaardigen een streepje rustiger ademhalen. De Dikke Van Dale heeft in haar laatste editie woorden als "crimineel" en "mishandeling" van het attribuut "verouderd" moeten voorzien. En dan weet men het wel.

Ook voor pestslachtoffers is een werkzame therapie gevonden; zij kunnen terecht bij de Pestpoli, een filiaal van de Pestpolitie. Ze krijgen geen valium of weerbaarheidtraining, maar mogen een dagje toekijken bij de pestkopverwerking. Want wie zijn dader ziet kronkelen om genade is genezen van alle traumata. En kronkelen doen ze, die pestkoppen! Reuze flink als een oud dametje beroofd moet worden, maar bij de Pestpolitie doen ze het voor de voet in hun broek! Jammer dat het tot 2023 moest duren eer de psychologie ontdekte dat de beste slachtofferhulp het straffen van de dader is.

En dan de Pestkopwinkel, die klanten uit vele landen trekt; wellicht de populairste exponent van het poldermodel. De pestkoplijm staat goed bekend, van de Inuit in Groenland tot de Eugenetici in Nieuw Atlantis. En de overheerlijke Treitersaté met pikante ettersaus doet het zelfs tot in China! De pestkopazijn is geliefd in de straten van Tokio, waar men typisch Nederlandse haringverkopers in klederdracht naast hun karren ziet buigen als knipmessen: "Uitjes bij, san?". En kijk toch eens die leuke nekwerveljojo's voor de kleintjes! Ja, die Hollanders met hun handelsgeest weten overal geld uit te slaan!

De Tijdheren (5)

Zojuist werd mij een fragment toegespeeld uit Giga Society blad Nemesis, jaargang 2092. De inhoud is zo bizar dat ik aanraad de telefoonnummers der hulpdiensten klaar te leggen alvorens verder te lezen.

Verslag van Dr. Whence

In zijn isoleercel nabij de ijzermijnen van Mars is heden de psychopaat Paul C. overleden. Bij sectie bleek de aterling met een gescheurde nagel een manifest in zijn buik gekrast te hebben. Dit was zo stuitend dat de patholoog-anatoom, die per ongeluk een flard gelezen had, geshocked zijn laboratorium uitstrompelde, stamelend: "Help.. ik behoef langdurig professionele opvang..." Om de Nemesislezer te tonen wat in de zieke geest van een zwaar gefrustreerde crimineel omgaat volgt hier een integrale weergave.

 1. Woorden, gesproken onder dwang, zijn geen uiting van de spreker.
 2. Slechts de dief is schuldig als onbeschermd eigendom gestolen wordt.
 3. Gelijk hebben is beter dan gelijk krijgen.
 4. Oude, wijze mensen bestaan voorzover ze wijs waren voor ze oud werden.
 5. Er bestaan universele mensenrechten.
 6. Martelende rituelen ondergaan ter maatschappelijke conformatie zijn geen uiting van vrije wil.
 7. De waarde van een mens ligt in het aantal malen dat hij ondanks inherent ongemak de waarheid spreekt.
 8. Voor wie de waarheid liefheeft, wordt de worgpaal des levens dagelijks een slag aangedraaid.
 9. De term "aanleiding tot diefstal" beledigt de rechtvaardige, en mag niet in enige wet voorkomen.
 10. Het begrip "zelfverdediging" moet r u i m opgevat worden.
 11. Cultuurgebonden gebruiken en regels die in strijd zijn met universele mensenrechten moeten verboden worden.
 12. De beste slachtofferhulp is het straffen van de dader.
 13. Wie liegt, doet afstand van zijn recht op de waarheid.
 14. Wie steelt, doet afstand van zijn recht op eigendom.
 15. Wie ontvoert, doet afstand van zijn recht op vrijheid.
 16. "Als twee vechten, hebben twee schuld", uit onderwijzers mond, is reden voor ontslag.
 17. Een advocaat die een crimineel vrij krijgt moet gestraft worden voor minstens de misdaad van zijn cliënt.
 18. Als rechter en justitie falen, moet de rechtvaardige zijn eigen recht halen.
 19. Wie moordt, doet afstand van zijn recht op het leven.
 20. Wie mishandelt, doet afstand van zijn recht op pijnvrij bestaan.
 21. Kreeft eten moet toegestaan worden, mits de gesofistikeerde gastronoom na het hemels genieten een hand in kokend water dompelt.
 22. Wie een onschuldige straft is schuldig aan alle ooit gepleegde misdaden.

De Tijdheren (6)

Tijdheer en Giga Society lid Dr. What speelde mij het volgende door:

Verslag van Dr. What

De vroege 21ste eeuw doorvorsend stuitte ik op een boeiend experiment. Uit een "hoog-I.Q." -club splitste zich een groep af met speciale interesse in eugenetica. Om een ideale samenleving te scheppen vestigde men zich op Nieuw Atlantis, het eiland dat medio 1999 door onderzees vulkanisme opgestuwd was tussen Madeira en de Azoren.

De eilanders hadden I.Q.'s in de bovenste drie procent van de bevolking; minder kwam er niet op. Het liep puik en men prees zich gelukkig... tot de eerste spruiten kwamen. Tot onthutsing van de Eugenetici, die geloofden dat intelligentie erfelijk was, bleek het merendeel der koters niet in staat de I.Q.-norm te halen. Hoe nu?! De vraag was toch slechts nog of tachtig danwel negentig procent van de variatie in I.Q. erfelijk bepaald was? Of waren die onderzoeksdata dan tóch vals geweest? Hoe ook, die domme peuters kónden niet; fijn dat de vulkaankrater nog rookte!

Allicht kwam er weerstand tegen de kinderdumpingen. Een nieuwe kolonie begon op een veraf eilanddeel. Hier mochten geborenen blijven... met als gevolg dat na vier generaties het gemiddeld I.Q. gezakt was tot 103, en de proef als mislukt beoordeeld werd. Onderwijl moest de hoofdkolonie zich suf cohabiteren om de populatie op peil te houden, want slechts een fractie van het kroost was slim genoeg niet het magma in te hoeven.

En weer werd een nieuwe insteek gevonden: ruilmigratie! Men sloot wereldwijd pacten met naties; intelligenten van ginds mochten migreren naar Nieuw Atlantis, mits het land in kwestie een gelijk aantal op N.A. geboren normalen opnam. Succes! Overal had men zich geërgerd aan die lastige intelligenten die alles beter wisten en niet sociaal inpasbaar waren. Je zou ze toch! Liever had men wat dommere, normale mensen!

Anderzijds waren de intelligenten gelukkig in het nieuwe land; onder gelijken werden ze begrepen, in plaats van gemarteld in een omgeving vol dommen, zoals thuis. Op Nieuw Atlantis kon elk talent zich ontplooien, zodat op ieder gebied grenzen verlegd werden. En omdat intelligenten goed en altruïstisch waren, deelden zij hun kennis met de wereld, zodat vrede en geluk voor allen in zicht kwamen. Na millennia bereikte eindelijk de homo sapiens haar hoogtijdagen!

Maar hoe zat het nu met erfelijkheid en I.Q.? Welnu: men ontdekte dat intelligentie weliswaar voor 99% genetisch bepaald was, maar dat genetisch iets anders was dan erfelijk. Want bij voortplanting werden de genen der ouders op onvoorspelbare wijze gemengd, waardoor de correlatie in I.Q. tussen ouders en kinderen lager uitviel dan die tussen mensen met identiek D.N.A., zoals tweelingen of klonen. Dat verklaarde waarom een geïsoleerde kolonie van intelligenten zich niet in stand kon houden zonder óf dommer te worden óf continu te procreëren en louter de slimmen in leven te laten. En daarom was ruilmigratie met de "normale" wereld de enige manier om een productieve, creatieve populatie van intelligenten te handhaven, en aldus de voorwaarden te scheppen voor wereldvrede. Hoewel een Tijdheer formeel zijn mening niet mag uiten, hoop ik dat mij voor één keer toegestaan wordt "hoera!" te roepen: "Hoera!"

De Tijdheren (7)

Hardlopend trof ik een zwarte poes met een bel om de nek. "Luid jij voor mij de laatste ronde in?", vroeg ik het dier. Maar zij schudde nee, daarbij echter onbedoeld de bel tot rinkelen brengend. Terstond begon ik een eindsprint. Spoedig bonsde het hart mij in de keel en brandden mijn longen als napalm. Daar een eindstreep uitbleef, werd het zwart voor mijn ogen en stortte ik ter aarde. Als in een diep gat.

Weer bijkomend bevond ik me in een witte ruimte met zes figuren om mij. De Witte Loge, reeds eerder vermeld. "Waarde Paul; helaas moeten we de doorgifte van materiaal voor de Tafel Berichten onderbreken. Het was mooi zolang het duurde, maar een dwingende reden noopt ons, althans voor nu, te stoppen."

"Hoe vreselijk! De geachte Tafelridders genieten juist zo van uw geniale verslagen! Maandelijks krijg ik stapels post van hoogbegaafde lezers voor wie De Tijdheren hét kwaliteitsmoment vormen! Waarom stoppen? Zeg me waarom?!"

Meewarig keken de zes mij aan. "Waarde Paul; als je het zelf niet begrijpt, hoe kunnen wij het je dan zeggen? Maar wees gerust; de oplettende lezertjes zullen, beter dan jijzelf, gezien hebben waar de schoen wringt. Zij kennen de achilleshiel. En jij als hardloper moet toch weten dat bij peesklachten het zere weefsel ontzien moet worden door de belasting terug te nemen? Maak je geen zorgen, de Tijdheren nemen contact op zodra de rotte plek geheeld is. En duurt het te lang, weet dan: de cortisonespuit ligt klaar."