Field of eternal integrity

© 2011-2012 Paul Cooijmans

Een Engelstalige roman door Paul Cooijmans

Field of eternal integrity Dit grootse meesterwerk van de wereldleider in zeer bijzonder moeilijke I.Q.-tests, dat de gevoelige lezer voorgoed zal veranderen doch de botte barbaar zich vomerend doen afwenden, gaat over diverse ethische zaken gerelateerd aan de subcultuur van hoogniveautests en I.Q.-verenigingen.

Na het afleggen van vele listige denkproeven kwalificeert kandidaat Arnold zich voor toelating tot het vreedzame rijk Neuropa, waar rechtvaardigheid heerst en integriteit prevaleert boven verachtelijk kwaad. De avonturen die volgen onthullen niet alleen het onvermijdelijke lot van betreurenswaardige nitwitten als hertesters onder pseudoniem, clandestiene verspreiders van testantwoorden, samenwerkende testkandidaten, testvalsspelers in het algemeen, en incompetente amateurtestconstructeurs en dito oprichters van I.Q.-verenigingen, maar brengen de lezer ook voorzichtig in contact met zulke gevarieerde verschijnselen als cultuurmarxisme, parkiet-menshybridisatie, vierdimensionale uitkijktorens, oceanen van urine, vliegende driemasters, eugenetica, en relatiebemiddeling voor ongebruikelijke individuen waarbij u aan een passende wederhelft geholpen wordt "of ze het leuk vindt of niet". Voorwaar, een werk dat geen bolleboos, zonderling, of liefhebber van intelligentietests voor het hoge niveau zich kan veroorloven te missen!

Meer over de inhoud

De Engelstalige roman begint wanneer Arnold zijn jongste testrapport in ogenschouw neemt; het rapport dat toegang zal geven tot Neuropa, het rijk van de Imperator. Door de tekst van het rapport heen ziet hij het Veld der oneindige integriteit verschijnen, en het is alsof hij er ingezogen wordt. Over Arnolds belevenissen tijdens de daarop volgende zoektocht naar de geheimzinnige Imperator schrijft een oplettende lezer ons het volgende:

"…Het verhaal behelst het beste van Paul Cooijmans' controversiële doch zorgvuldig rationele filosofie; het beste is rustig te grazen in het Veld der oneindige integriteit, liever dan er als een dolle stier doorheen te stormen. Op die wijze kan men deze bizarre bloemlezing al herkauwend tot zich nemen, onderwijl onmerkbaar langzaam maar onontkoombaar door de auteur naar een genadig einde geleid."

Een saillant aspect van deze fictieve queeste is dat Arnold er gaandeweg achter komt dat zijn herinnerde leven van vóór de overgang naar het Veld al deel uitgemaakt moet hebben van de fictie; dat het vreedzame rijk Neuropa feitelijk het gehele universum behelst. Dit heeft verstrekkende gevolgen, ook voor de lezer. Het impliceert dat eenieder die zich ooit schuldig gemaakt heeft aan schanddaden als bedrog bij het afleggen van toelatingstests, manipulatie van ingezonden kopij voor maandbladen van I.Q.-clubs, neomarxistische perversiteiten in het algemeen of noem maar op, voortaan door het leven zal gaan in de absolute zekerheid dat op een dag de Excutator of drievoudige Minotaurus zal opdoemen en men gezwind de eenendertig imaginaire meters naar het Veld der oneindige integriteit zal overbruggen teneinde aldaar rekenschap af te leggen op een manier die, zoals men het populair intoneert, er niet om liegt. Herkent u zich hierin, leg dan de aambeienzalf maar vast klaar!

Introductie-video

Zie ook de spectaculaire en onthullende video-introductie tot deze roman!

Verkrijgbaarheid

Dit belangrijke werk is te koop als e-boek op de bestelpagina.