Prijs Voor Genialiteit 2000

Statistisch verslag - Door Paul Cooijmans

De prijs

De prijs ging om het aantal opgeloste opgaven op de in 1995 door Paul Cooijmans ontworpen Test Voor Genialiteit (Nederlandse versie). Van de 160 opgaven zijn er twee buiten beschouwing gelaten: nummers 11 en 12 van Ruimte, Tijd en Hyperruimte. De scores van de deelnemers (uit 158):

97
78
73
59
57

De winnaar is Walter van den Heerik uit Nederland. De prijs was begin 2000 eerst uitgereikt aan A. uit Zuid-Afrika, maar later bleek die inzending ongeldig te zijn (A. had van iemand een aantal goede antwoorden gekregen). De in hoogte eerstvolgende geldige score is die van Van den Heerik; het bij de prijs behorende bedrag - 2000 gulden - is aan VdH overgemaakt.

NB: Op de normering van de test heeft dit geen invloed gehad omdat A. geen voorgaande scores had (normering is op voorgaande scores op IQ-tests gebaseerd).

Opmerking (januari 2023): De werkelijke gang van zaken rond de Prijs was fractioneel anders dan hierboven weergegeven, maar uit piëteit wordt deze weergave gepubliceerd. Als men graag de ware toedracht wil weten kan men contact opnemen met de testontwerper.

Analogieën

Vijf opgaven worden weggelaten in de nieuwe versie: nrs. 15, 18, 31, 37 en 38. De scores (uit 45):

37 *
26 *
22 *
15 *
14 *
13 *
12 *
11 *
10 **
3 *

Deze scores betreffen de Nederlandse versie; de Engelse, Franse en Duitse versies zijn niet vergelijkbaar qua ruwe score. Correlaties met andere tests:

Test # cor
Laatste Test 4 .99
Cattell Culture Fair 5 .86
A-x 6 .81
Geniaalheidtest 6 .78
Rest 20 .24

De "rest": Drenth reeksen, Test der Testen, Mega, Titan, Power, Ultra, Nemesis, Chimera Test, CHART, CIT, Analogieën #1, Raven APM.

Dit is niet genoeg voor een normering; daarom blijft de huidige (voorlopige) normering in gebruik, die voortkomt uit het combineren van gegevens van de Nederlandse en Engelse versies (Engelse versie is door meer mensen afgelegd, maar omdat ruwe scores niet vergelijkbaar zijn was enig omzetten nodig):

G Standaardscore
3 116
4 120
5 123
6 125
7 126
8 127
9 128
10 129
11 133
12 139
13 140
14 142
15 146
16 150
17 151
18 152
19 153
20 154
21 155
22 156
23 157
24 158
25 159
26 160
27 161
28 163
29 165
30 167
31 169
32 171
33 173
34 176
35 178
36 180
37 182
38 185
39 187
40 190
41 193
42 196
43 200
44 203
45 207

Associatie

In de herziene versie zijn 6 opgaven weggelaten: 36, 44, 51, 52, 55 en 59. De scores (uit 54):

39 *
35 **
34.5 *
28 *
21 *
20 *
18 **
17 **
14 **
9 *

Correlaties met andere tests:

Test # cor
Laatste Test 4 1
Cattell Culture Fair 5 .89
A-x 8 .6
Geniaalheidtest 6 .01
Rest 22 .55

De "rest": Drenth reeksen, Test der Testen, Mega, Raven APM, Titan, Power, Ultra, Nemesis, Chimera, CHART, CIT, Analogieën #1.

Ook dit is niet genoeg voor een normering, zodat de bestaande (voorlopige) normen in gebruik blijven (idem als bij Analogieën):

G St. sc.
1 86
2 91
3 95
4 98
5 100
6 102
7 104
8 106
9 108
10 110
11 112
12 114
13 116
14 118
15 120
16 123
17 126
18 129
19 129
20 129
21 133
22 138
23 140
24 142
25 144
26 146
27 148
28 150
29 151
30 152
31 154
32 156
33 158
34 161
35 164
36 166
37 168
38 170
39 172
40 174
41 176
42 178
43 180
44 182
45 184
46 186
47 188
48 190
49 192
50 194
51 196
52 199
53 203
54 207

Totaal

In de Totaalscore worden nonverbale opgaven gewogen met factor 3, zodat het maximum 183 is (Associatie 54, Analogieën 45, R, T & H 28 x 3). Scores:

144
114
99
94
85
74
64
63
55
49
26

Correlaties met andere tests:

Test # cor
Laatste Test 4 .99
Cattell Culture Fair 5 .86
A-x 6 .8
Geniaalheidtest 6 .75
Rest 22 .6

De "rest": zie Associatie.

Ook dit is niet genoeg voor een normering, zodat de bestaande (idem als bij Analogieën) in gebruik blijft, maar aangepast aan het bereik 0-183 (i.p.v. 0-202). Normen worden dan ("G" = ruwe score):

IQ = .6 G + 97

Interne consistentie

Correlaties tussen onderdelen en Totaal (Nederlandse versie, TVG = Totaal):


An R, T & H As
TVG .95 .94 .83
An
.9 .72
R, T & H

.62

Door het kleine aantal kandidaten op de NL versie (11) zijn deze correlaties niet zeer betrouwbaar.

Voor "itemanalyse" - het berekenen voor elke opgave van het percentage der kandidaten dat haar goed had, en de correlatie met totaalscore - zijn te weinig gegevens. Door combineren van de gegevens der diverse versies kon ik een voldoende indruk krijgen om slechte opgaven te schrappen.

De nieuwe versie - "Herziening 2000" - is tot medio 2004 in gebruik gebleven (deze zin is herschreven in 2005). Het is een zeer moeilijke test met extreem hoge lading op abstracte patroonherkenning en redeneren, die geen wiskundige vaardigheid en weinig specifieke kennis en woordenschat vereist.

Conclusie

Om te onderzoeken of intelligentie - of "g", de algemene factor in mentale tests - meetbaar is in het zeer hoge gebied (boven het 99ste %iel, waar reguliere tests ophouden) zijn te weinig gegevens voorhanden. Nodig is een matrix van intercorrelaties tussen een aantal hoogniveautests van diverse inhoud; daaruit kan bepaald worden of zij een algemene factor meten, danwel er in het hoge gebied teveel specifiekheid in het spel komt, en verschillende tests te zeer verschillende vaardigheden meten, zodat de correlatie met intelligentie verloren gaat. Het zal enkele jaren duren om voldoende gegevens te verzamelen.

Op dit moment ben ik er vrij zeker van dat hoogniveautests intelligentie meten tot ongeveer IQ 140-145; in het gebied daarboven kloppen de percentielen wel, maar gaat misschien - of niet - de correlatie met de algemene factor verloren.

Het inschrijfformulier

Ter informatie volgt hier de tekst van het formulier dat van 1996 tot eind 1999 gebruikt is:

Prijs Voor Genialiteit

Inschrijfformulier

 1. De ingeschrevene die vóór het jaar 2000 het grootste aantal correcte oplossingen inzendt op de te noemen test ontvangt op 6 april 2000 om 2000 uur de PaulCooijmansPrijs Voor Genialiteit, die 2000 gulden bedraagt en voortaan rond elke tweede millenniumwisseling toegekend zal worden als beloning voor bewezen diensten op het gebied van genialiteitsonderzoek.
 2. Inzendingen moeten uiterlijk 31 december 1999 ontvangen zijn.
 3. Het betreft de Test Voor Genialiteit, bestaande uit de delen Associatie, Analogieën, Getallen en Ruimte, Tijd En Hyperruimte.
 4. Van de test bestaat een korte versie (2 pagina's). Die telt niet mee voor de prijs en kan los ervan afgelegd worden.
 5. Men moet zich STRIKT aan de testinstructie houden, dus GEEN overleg met anderen plegen, eerder behaalde scores met naam en toenaam vermelden (als bekend), enz. Zie instructie.
 6. Kandidaten moeten zich inschrijven vóór zij antwoorden inzenden. Dat kan door onderstaande strook met NLG 10 ondertekend en ingevuld naar het op de test vermelde adres te sturen en het bovenste deel van dit formulier te bewaren.
 7. De goede antwoorden worden niet bekendgemaakt. De test blijft na 31 12 1999 in gebruik, zonodig na herziening.
 8. Na inzending ontvangt men een scorerapport zoals vermeld in de instructie.
 9. Naam en score van de winnaar zullen gepubliceerd worden.
 10. De testontwerper bepaalt of ingezonden oplossingen juist zijn. Indien dit bij sommige opgaven problemen oplevert, worden die bij alle kandidaten buiten beschouwing gelaten.
 11. Als de winnaar alles goed heeft wordt de prijs verdubbeld.
 12. Problemen, niet voorzien op inschrijfformulier en instructie, worden door de testontwerper naar goeddunken opgelost.
 13. Men kan de test ook afleggen zonder naar de prijs mee te dingen. In dat geval hoeft men zich niet in te schrijven.
k n i p

Ik schrijf mij in voor de Prijs Voor Genialiteit 2000 en verklaar mij STRIKT aan de instructie te zullen houden en gehouden te hebben. Ik ga akkoord met de voorwaarden op het inschrijfformulier.

(Ruimte voor naam, adres, leeftijd, geslacht, handtekening en registratienummer.)